Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Φρίξε ήλιε και στέναξε γη!...

Αριθμ Πρωτ. 276

Διεκπ. 143
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2013
Πρ
ς
Τ
ν ερν ρχιεπισκοπν θηνν κα
Τ
ς ερς Μητροπλεις τς κκλησας τς λλδος
κ Συνοδικς ποφάσεως, ληφθείσης ν τ Συνεδρί τς Διαρκος ερς Συνόδου τς 14ης μηνός ανουαρίου .., καί κατόπιν σχετικν Γνωμοδοτήσεων τν Συνοδικν πιτροπν πί τν Δογματικν καί Νομοκανονικν Ζητημάτων καί πί τν Αρέσεων, γνωρίζομεν μν, τι Διαρκής ερά Σύνοδος, ν τ ηθείσ Συνεδρί Ατς, πεφάσισεν πως ες πσαν περίπτωσινπανεντάξεως ποσκιρτήσαντος κ τς ρθοδόξου κκλησίας μν ες νεοφανες Χριστιανικάς αρέσεις, παραχριστιανικάς κινήσεις καί παραθρησκευτικάς μάδας πιστο καί ελικρινς ν μετανοί πιζητοντος τήν πιστροφήν ατο ες τούς κόλπους τς ρθοδόξου κκλησίας, οτος γίνηται δεκτός κατά τήν μέχρι τοδε κολουθουμένην κανονικήν τάξιν, τοι διά τς χρίσεως δι' γίου Μύρου καί τς ρθοδόξου μολογίας Πίστεως, τς διαδικασίας παφιεμένης ες τήν ποιμαντικήν διάκρισιν καί τήν μφρονα κρίσιν τν κασταχο Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτν. ς πρός τό περιεχόμενον τς μολογίας Πίστεως  Διαρκής ερά Σύνοδοςπεφάσισεν πως μολογται καί πογράφηται τό Σύμβολον τς Πίστεως τνρων τν Οκουμενικν Συνόδων Νικαίας καί Κωνσταντινουπόλεως.
ντολ τς ερς Συνόδου

σ.σ. εδώ ο επιστρέφων εις την ¨Ορθόδοξον¨ εκκλησία, πρέπει να ομολογήσει  ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική, δηλαδή να ομολογήσει την ορθή πίστη, αυτή την πίστη που η ίδια η ¨Εκκλησία¨ της Ελλάδος έχει προδώσει με την υπογραφή του 6ου άρθρου του καταστατικού του ΠΣΕ!!! Το 6ο άρθρο αναγνωρίζει ότι : πάσαι αι χριστιανικαί Εκκλησίαι αποτελούσι μέρη ισοδύναμα και ισόκυρα της Οικουμενικής Εκκλησίας.


Φρίξε ήλιε και στέναξε γη!...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου