Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Οὐδὲν ὠφελοῦμαι !!!

Εὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἔχω δε κοινωνία και μνημονεύω τους εχθρούς της Κυρίας Θεοτόκου και του Υιού Της,  γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.  καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη μεθιστάναι, κοινωνώ και μνημονεύω  Βαρθολομαίο, οὐδέν εἰμι.  κἂν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, είμαι δε μέλος της εκκλησίας των οικουμενιστών και ουχί της Εκκλησίας της Αληθείας, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου