Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

Mεταφέρω τὰ λόγια ἑνὸς ἁγιορείτου Γέροντος :

http://orthodoxihomologia.blogspot.ca/


 ... Ὁποῖοι καιροί.  Ἁγιορεῖτε μοναχοὶ καταδιώκουν τοὺς συναδέλφους των, ποὺ τόλμησαν καὶ δὲν ἀκολουθοῦν τοὺς ψευδοποιμένας τοῦ Φαναρίου. Δυστυχεῖς ὀρθόδοξοι τοῦ καιροῦ μας, ἂν ὁ μοναχισμὸς σᾶς πρόδωσε, ἀπὸ ποῖον καὶ πότε θὰ ἀντιληφθῆτε τὴν τραγωδία σας; Οἱ πιστοὶ ἔχουν χορτάσει ἀπὸ λόγια, πεινοῦν γιὰ πράξεις. Μὴ ἐλπίζετε ν᾽  ἀνανήψῃ τὸ Φανάρι. Ὅποιος θέλει νὰ σώσῃ τὴν ψυχή του, ἂς διακόψη ἀμέσως κάθε ἐπαφὴ μὲ τοὺς μνημονευτὰς τοῦ πατρ. Βαρθολομαίου καὶ ὅλους ποὺ τὸν κοινωνοῦν, διὰ ν᾽ ἀναπνεύσῃ ἀέρα Ὀρθοδοξίας. Αὐτὸ εἶναι ἡ θέσις τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, τὰ δὲ ἄλλα ὑπενθυμίζουν αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ ζυμώσῃ καὶ συνεχῶς κοσκινίζει...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου