Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

«ΓΗ ΖΥΜΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ»

Εἴθισται στήν ἀρχή κάθε νέας χρονιᾶς νά κάνουμε μιά ἀνασκόπηση τῶν σημα-

ντικοτέρων γεγονότων τῆς προηγουμένης. Καθώς πήραμε λοιπόν νά γράψουμε
γιά τά γεγονότα τοῦ 2014, ἦλθε στό μυαλό μας ὁ ἀξιομνημόνευτος λόγος τοῦ μακαρίτη εἰσαγγελέα Σπύρου Κανίνια ἀπό τό Μεσολόγγι «Γῆ ζυμωμένη μέ τό αἷμα μας δέν πωλεῖται». Ὁ Κανίνιας ὡς Μεσολογγίτης ἐγνώριζε τί σημαίνει γῆ ποτισμένη μέ αἷμα. Ὁ λόγος αὐτός θά μποροῦσε καί θά ἔπρεπε νά ἀποτελέσει μιά γενναία ἀπάντηση ἀγώνα καί ἀντίστασης, καθώς βρισκόμαστε πάλι σέ μιά κρίσιμη γιά τό Γένος περίοδο. Ἐπίκεινται βουλευτικές ἐκλογές. Ἄγνωστο τί θά βγεῖ ἀπό τήν κάλπη. Γνωστό ὅμως, καί μάλιστα μέ τρόπο ὀδυνηρό, αὐτό πού ἔχει ὑποστεῖ ὁ ἑλληνικός λαός τά τελευταῖα χρόνια καί τά περιγράφει πολύ καλά στό ἄρθρο του, πού φιλοξενοῦμε, ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου, Ἠπειρώτης Βασίλης Νικόπουλος, ἄνθρωπος μέ γνώση ἀλλά καί λεβεντιά καί θάρρος γνώμης.
«Γῆ ζυμωμένη μέ τό αἷμα μας δέν πωλεῖται», εἶχε πεῖ ὁ Μεσολογγίτης Κανίνιας.
Σήμερα ὅμως, στήν ἐποχή τῆς ἄγριας παγκοσμιοποίησης, ὅλα βγαίνουν στό σφυρί καί ὅλα ζητοῦν νά τά πουλήσουν.
Τό ἄν θά τό καταφέρουν τελικά, θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τό ἄν ἐξακολουθεῖ καί σήμερα νά τρέχει –ἔστω καί λίγο– ἀπό τό αἷμα τοῦ Πατροκοσμᾶ, τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Μακρυγιάννη, τοῦ Παύλου Μελᾶ καί τοῦ Γρηγόρη Αὐξεντίου στίς φλέβες μας, ἤ ἄν γίναμε τελείως ξενέρωτοι.
Ποιό νά μνημονεύσουμε πρῶτο καί ποιό τελευταῖο ἀπό τά λυπηρά τοῦ διαρρεύσαντος ἔτους; Τήν κατάργηση μέ νόμο τῆς Κυριακῆς ἀργίας; Τῆς ἀργίας πού σεβάσθηκαν 17 αἰῶνες, τῆς ἀργίας πού σεβάσθηκαν οἱ Τοῦρκοι κατακτητές καί γιά τήν ὁποία ἔδωσε τό αἷμα του ὁ Πατροκοσμᾶς; Εὐτυχῶς ἦρθε τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας καί ἀκύρωσε (πρός τό παρόν) τόν ἐπαίσχυντο καί παράνομο «νόμο». Νά μνημονεύσουμε τόν διαβόητο καί ψευδεπίγραφο ἀντιρατσιστικό νόμο, πού μᾶς ἐπέβαλε τό Παγκόσμιο Ἑβραϊκό Συμβούλιο καί ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις γηράσασα Δύση τῆς παρακμῆς καί τῆς ὑποκρισίας; Νά μνημονεύσουμε τόν πόλεμο ἐναντίον τῶν πολυτέκνων καί τόν ἐξαναγκασμό τῶν νέων τῆς πατρίδος μας στή μετανάστευση, τή στιγμή πού ἡ Ἑλλάδα γεμίζει, βάσει σχεδίου, ἀπό Ἀφροασιάτες μουσουλμάνους; Καί γιά νά πᾶμε καί στά ἐκκλησιαστικά. Ἐδῶ ἰσχύει τό «Πίστη ποτισμένη μέ τό αἷμα τῶν ἁγίων καί μαρτύρων μας δέν πωλεῖται». Τί νά πρωτομνημονεύσουμε ἀπό τά λεχθέντα καί πραχθέντα στή διάρκεια τοῦ 2014; Τό ξενέρωμα τῆς δογματικῆς συνείδησης τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας ταγῶν, πού ἀγκαλιάζονται μέ τόν ἀρχιαιρεσιάρχη πάπα (διαβάστε τί γράφει γιά τόν πάπα ὁ σεβαστός Ἁγιορείτης Γέροντας Γαβριήλ στίς σσ. 13-14 τῆς Παρακαταθήκης) καί τόν νομιμοποιοῦν ὡς ἐπίσκοπο Ρώμης μέ ἀποστολική διαδοχή καί ἔγκυρα μυστήρια; Ἤ τίς ἀπαράδεκτες ἐκπτώσεις πίστεως, πού ἔγιναν στό Πουσάν τῆς Νοτίου Κορέας τόν Νοέμβριο τοῦ 2013 στό πλαίσιο τῆς Ι´ Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Αἱρέσεων) [Π.Σ.Ε.];
Καί γιά τά δύο αὐτά σπουδαῖα θέματα βρέθηκαν —δόξα τῷ Θεῷ—ἕξι ἐπίσκοποι
τῆς Ἐκκλησίας μας μέ Ὀρθόδοξο ὁμολογιακό φρόνημα καί ἔγραψαν τεκμηριωμένα, μέ πόνο καί ἀγάπη, χωρίς φόβο καί πάθος, αὐτά πού ἔπρεπε. Δυστυχῶς ὅμως δέν φαίνεται νά ἵδρωσε τό αὐτί κανενός. Ξέρουμε ὅτι ὑπάρχουν καί ἄλλοι ἐπίσκοποι, πού δέν ἔχουν προσβληθεῖ ἀπό τό μικρόβιο τοῦ συγκρητισμοῦ, τῆς ἐκκοσμικεύσεως, τοῦ συμβιβασμοῦ καί τῆς δειλίας. Περιμένουμε νά τούς δοῦμε καί αὐτούς νά ὀρθώνουν τό ἀνάστημά τους. Ὁ λαός μας, παρά τήν ἄγρια ἐπίθεση, πού τοῦ κάνουν ἀπό μέσα καί ἀπ᾽ ἔξω, διατηρεῖ ἀκόμη σοβαρές ἀντιστάσεις. Αὐτό πού χρειάζεται εἶναι ψυχωμένους ἡγέτες, μέ ἑλληνοχριστιανικά ἰδεώδη. Ἄς στείλουμε λοιπόν, καθώς ξεκινᾶ ἡ νέα χρονιά, τό 2015, τό μήνυμα μέ πολλούς ἀποδέκτες, πολιτικούς καί ἐκκλησιαστικούς, μέσα καί ἔξω ἀπό τά σύνορα τῆς πατρίδος μας: Κύριοι, Γῆ καί πίστη ζυμωμένη μέ τό αἷμα μας δέν πωλεῖται!

"ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου