Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Σε Ενορίες του Βόλου μοιράστηκαν φυλλάδια κατά του Δημητριάδος κ. Ιγνάτιου!

http://paterikiparadosi.blogspot.ca/2015/03/blog-post_55.html#more

Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΞΕΣΗΚΩΝΕΤΑΙ

Ὁ κ. Ἰγνάτιος βραβεύει τὸν εἰσηγητὴ κακοδοξιῶν, οἰκουμενιστὴ μητροπ. Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΑΜΕ ὅτι χθὲς σὲ Ἐνορίες τοῦ Βόλου μοιράστηκαν ΦΥΛΛΑΔΙΑ κατὰ τῶν αἱρετικῶν ἐνεργειῶν τοῦ Μητροπολίτη κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ἀπὸ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ τῆς Μητροπόλεως Δημητριάδος.
Μὲ e-mail μᾶς ἐστάλη τὸ περιεχόμενο τοῦ Φυλλαδίου, ποὺ ἔχει ὡς ἑξῆς:

ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΠΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ;
«Οἱ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας τῆς ἀληθείας εἰσι· καὶ οἱ μὴ τῆς ἀληθείας ὄντες οὐδὲ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσίν» (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς).

Ἡ Β΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, εἶναι συνέχεια τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, κι  αὐτὸ γιατί σήμερα ἑορτάζουμε τὸν μέγα ἀντιπαπικό Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, ποὺ ἀγωνίστηκε στὴν ἐποχή του, ὅσο κανένας ἄλλος γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, καταδικάζοντας διά Συνόδων τον Παπισμό και βαδίζοντας κατὰ πάντα στὰ ἴχνη τῶν προηγουμένων Ἁγίων Πατέρων. Δική του θεόπνευστη φράση εἶναι τὸ ἀπόφθεγμα:
«Οἱ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας τῆς ἀληθείας εἰσι· καὶ οἱ μὴ τῆς ἀληθείας ὄντες οὐδὲ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσίν».
Γι’ αὐτὸ ἡ συσσωρευμένη ἀγανάκτηση ποὺ οἱ συνεχεῖς ἀντορθόδοξες καὶ προκλητικὲς ἐνέργειες τοῦ τοπικοῦ Ἐπισκόπου κ. Ἰγνάτιου ἔχουν δημιουργήσει, ξεχύλισε καὶ ἀποφασίσαμε, παρὰ τὸν σεβασμὸ στὸ σχῆμα ποὺ φέρει, νὰ κάνουμε γνωστὰ μερικὰ πράγματα στὸ λαό τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀγνοεῖ τὶς μεθοδευμένες καὶ ἐντεταγμένες στὰ σχέδια τῆς Νέας Τάξης καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐνέργειές του.
Ἀφορμὴ ἦταν οἱ τελευταῖες πράξεις, ἀλλὰ καὶ τὸ κήρυγμά του τήν περασμένη Κυριακή, στὸ ὁποῖο, χωρὶς τύψεις συνειδήσεως, χωρὶς ἴχνος ντροπῆς ἰσχυρίστηκε ὅτι αὐτὸς καὶ ὅλοι οἱ Οἰκουμενιστὲς Πατριάρχες καὶ Ἐπίσκοποι, ποὺ ἔχουν τραυματίσει θανάσιμα τὴν Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως μὲ τὶς κακόδοξες καὶ αἱρετικὲς ἐπιλογές τους, ποὺ ἔχουν ἐξευτελίσει τὴν Ἐκκλησία στὰ μάτια πιστῶν καὶ ἀπίστων, πὼς αὐτοί, εἶναι οἱ θεματοφύλακες καὶ συνεχιστὲς τῶν Ἁγίων μας!
Ὄχι, κ. Ἰγνάτιε, δὲν εἶστε συνεχιστὲς τῶν Ἁγίων, ἀλλὰ οἱ κατεδαφιστὲς τοῦ ἔργου τους. Κατὰ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου «ἔξωθεν» μόνο φαίνεσθε 
ὡραῖοι, χωμένοι μέσα σὲ χρυσοποίκιλτες στολές, ἀλλ’ «ἔσωθεν», ἀντὶ γιὰ τὴν ἀχτινοβολοῦσα κρυστάλλινη Ἀλήθεια, κρύβετε τὴν ὄζουσα αἱρετικὴ πλάνη τῶν Παπικῶν... Νὰ σᾶς θυμίσουμε τὶς πνευματικὲς πτώσεις  σας;
Στὸ Porto Alegre ἤσασταν παρὼν κ. Ἰγνάτιε καὶ δὲν ἀντιδράσατε, ἀντίθετα ἀποδεχτήκατε τὶς αἱρετικὲς ἀποφάσεις τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν» καὶ γιὰ κάποια χρόνια ...κρύψατε(!) τὶς Προτεσταντικῆς Ἐκκλησιολογίας ἀποφάσεις τοῦ Ἀλέγκρε ἀπὸ τὸ λαό. Κι ὅταν ἡ προδοσία ἀποκαλύφτηκε, οὐδέποτε ἐκ τῶν ὑστέρων ἀποκηρύξατε αὐτὲς τὶς φρικτὲς αἱρετικὲς ἀποφάσεις, ποὺ στὸ Ἀλέγκρε ἀποδεχθήκατε:
Χαρούμενοι στὸ Πόρτο Ἀλέγκρε ὁ κ. Ἰγνάτιος μὲ τὴν "ὁμάδα" ποὺ ἀποδέχτηκε το κακόδοξο, κατάπτυστο καὶ προδοτικὸ γιὰ τὴν ὀρθὀδοξη Ἐκκλησία κείμενο τοῦ Π.Σ.Ε.!
α) Δεχθήκατε ἐκεῖ ὅτι τὴν Ἁγία τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία τὴν ἀποτελοῦν οἱ 350 αἱρετικὲς “ἐκκλησίες” τοῦ Π.Σ.Ε., ἀρνούμενος ἔτσι ἔμπρακτα τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως «εἰς Μίαν Ἐκκλησίαν»! β) Δεχτήκατε ὅτι μὲ τὶς κακόδοξες “ἐκκλησίες” τοῦ Π.Σ.Ε., ἔχουμε τὴν ἴδια πίστη καὶ τὸ ἴδιο βάπτισμα, μόνο ποὺ τὴν ἐκφράζουμε μὲ διαφορετικὸ τρόπο, βαπτίζοντας τὶς διαφορές=κακοδοξίες ὡς ...Χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνευματος!
Μήπως στὰ χαρίσματα αὐτὰ περιλαμβάνονται, κ. Ἰγνάτιε, καὶ οἱὁμοφυλόφιλοι ἱερωμένοι καὶ παπαδίνες; Αὐτὸ ἀκριβῶς πιστεύετε, δυστυχῶς, «Σεβασμιώτατε»! Θέλετε καί τὴν ἀπόδειξη: Φέτος τὸν Ἰανουάριο στὸ Σαμπεζὺ τῆς Γενεύης (ὡς μέλος Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς) ὑπογράψατε την ἀπενοχοποίηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας ποὺ πρότεινε ὁ μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας. Τοῦτο, ὅμως, σημαίνει ὅτι διαστρέφετε τὴν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν Ἁγίων γιὰ να ἱκανοποιήσετε τὴν διαστροφὴ τῶν ἱερωμένων ὁμοφυλοφίλων! Τώρα καταλαβαίνουμε γιατὶ πρὶν 3 χρόνια βραβεύσατε στὸ Βόλο τὸνμεγάλο αἱρετικὸ τῆς ἐποχῆς μας Ζηζιούλα, ἀντὶ νὰ εἰσηγηθεῖτε τὴν καθαίρεσή του γιὰ τὴν διπλῆ αἰσχρὴ διαστροφή ποὺ εἰσάγει στὴν Ἐκκλησία.
Καὶ δὲν φανερώσατε τὶς κακόδοξες θέσεις σας μόνο μιὰ φορά. Παρὰ τὴν κατακραυγὴ τῶν πιστῶν, ἐπαναλάβατε τὴν πίστη σας στὴ «νέα» Παπο-Οἰκουμενιστικὴ Ἐκκλησία, ὅταν λάβατε μέρος ὡς εἰσηγητὴς στήν παπική ἡμερίδα, πού πραγματοποιήθηκε στό Λεόντειο Λύκειο Πατησίων Ἀθηνῶν τὴν 9/11/2013!
Ἀλλὰ ποιά ἀπὸ τὶς ἐνέργειές σας νὰ πρωτοαναφέρουμε ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι δὲν ἐκφράζετε τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ τοῦ ἀντικειμένου;
* Μήπως τὴ συμμετοχή σας σέ παπική «λειτουργία» στό οἰκουμενιστικό-οὐνιτικό μοναστήρι τοῦ Bose; Μήπως τὴ συμμετοχή σας σὲ Ὀρθόδοξη Θ. Λειτουργία στή Ραβέννα τό 2002, μὲ τὴν παρουσία καρδινάλιων, κατὰ τὴν ὁποία ἐπιτρέψατε νά κοινωνήσουν Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ οἱ παπικοί;  * Μήπως τὶς ἐπίμονες προσπάθειές νὰ ἐπιβάλετε τὴν λειτουργική ἀναγέννηση καὶ τὴν μεταπατερικὴ θεολογία; * Μήπως τὴν δημόσια ἀμνήστευση τοῦ διεθνοῦς καί φρικώδους Σιωνισμοῦ τὸ 2011, ὡς ἀντίδραση στίς ὀρθοδοξότατες θέσεις τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ, ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα ἡ Ἰσραηλιτική κοινότητα τοῦ Βόλου σέ ἐπιστολή της νὰ σᾶς ἀποκαλέσει πραγματικό της ποιμενάρχη;
Ἀλήθεια, ἡ φετεινὴ συμμετοχή σας στοὺς ἑορτασμοὺς γιὰ τὴν «Ἐθνικὴ Ἡμέρα Μνήμης τῶν Ἑλλήνων Ἑβραίων τοῦ Ὁλοκαυτώματος» (27/01/2015), ἦταν συνέχεια ὅσων ἔγιναν τὸ 2011; Λάβατε μέρος ὡς «Ποιμενάρχης» τους; Ξεπληρώσατε Γραμμάτια καὶ προσφέρατε «ἐκδούλευση» γιὰ τὴν ἄνοδό σας σὲ ὑψηλότερα ἐκκλησιαστικὰ κλιμάκια μὲ τὴν ὑποστήριξή τους;
Ὅλα τὰ ἀνωτέρω, κ. Ἰγνάτιε, μαρτυροῦν ἄνθρωπο τῆς Ἀληθείαςκαὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὅπως τὸν παρουσιάζει ὁ σήμερα ἑορταζόμενος ἀντιπαπικός ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς,  ἕνανΟἰκουμενιστή...;
Εἶναι καιρὸς ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ νὰ ἀπαιτήσει ἀπὸ τὸν κ. Ἰγνάτιο ἢ νὰ ἀποφασίσει νὰ ἀποτελέσει (μετανοῶν γιὰ τὰ ἀτοπήματά του και καταδικάζοντας και ἀποκηρύσσοντας ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ) ἔντιμο μέλος «τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας»,  ὥστε νὰ εἶναι καὶ μέτοχος στὴν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, ἢ «ὡς μὴ ὢν μετὰ τῆς ἀληθείας» νὰ συνειδητοποιήσει αὐτὸς καὶ κυρίως οἱ πιστοί, ὅτι «οὐδὲ καὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας μέλος ἐστί» !

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου