Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Καθηγουμένου τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου (Πεντάλοφος Παιονίας, Κιλκίς):

Μέ ρωτᾶτε νά σᾶς πῶ γιά τήν κρίση. Καλύτερα θά ἦταν νά σᾶς πῶ γιά τίς κρίσεις. Γιατί ἡ κρίση, πού ζοῦμε σήμερα, εἶναι συνέχεια ἄλλης κρίσης, πού

καί ἐκείνη εἶναι συνέχεια τῆς πρώτης καί μητέρας τῶν κρίσεων. Ἡ πρώτη λοιπόν κρίση εἶναι ἡ πνευματική κρίση, πού ἔχει τήν αἰτία της στήν ἀπιστία ἤ στήν παροδική πίστη ἤ στήν ὀλιγοπιστία. Ἡ κατάσταση αὐτή ἔφερε τήν πνευματική κρίση. Καρποί καί φανέρωση τῆς πνευματικῆς κρίσης εἶναι ἡ συνεργασία μας μέ τήν Νέα Θρησκεία, τόν Οἰκουμενισμό, ὁ ὁποῖος καταργεῖ ὅλες τίς θρησκεῖες, ἀκόμη καί τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι ἡ νέα θρησκεία, ὑποκατάστατο τῆς μοναδικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Γυρίσαμε τήν πλάτη στόν Χριστό καί στραφήκαμε πρός ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι φανερώθηκαν στήν ζωή μας ἀντί τοῦ Χριστοῦ! Θυμηθεῖτε τόν ἄσωτο υἱό, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ πῆρε τήν περιουσία ἀπό τόν πατέρα, ἔφυγε ἀπό αὐτόν καί τήν κατέφαγε μετά πορνῶν καί ἁμαρτωλῶν. Πήραμε τήν περιουσία καί τήν οὐσία – τά Ἅγια Μυστήρια – τά δώσαμε στίς πόρνες (αἱρέσεις καί ἁμαρτωλούς ἀρχηγούς τῶν θρησκειῶν) μέ ἀποτέλεσμα ἡ ἀνηθικότητα νά γίνει ἡ δεύτερη κρίση σ᾿ ὅλον τόν κόσμο, ἀλλά καί στά μέλη τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας! Οἱ πιστοί ἔγιναν ἄπιστοι καί οἱ ἄπιστοι ἀνήθικοι. Ἔτσι λοιπόν ἡ Μάνα γέννησε τήν Κόρη, ἡ ἀπιστία γέννησε τήν ἀνηθικότητα. Τότε ὁ ἄσωτος υἱός πτώχευσε καί βόσκοντας μαζί μέ τούς χοίρους, ἔτρωγε ἀπό τήν τροφή τους. Οἱ χοῖροι εἶναι τά ζῶα ἐκεῖνα, πού ἀντιπροσωπεύουν τήν ἀνηθικότητα καί τήν ἡδονή. Τρίτη λοιπόν κρίση, ἡ οἰκονομική. Πτωχεύσαμε πλέον. Ἀλλά μέχρι τώρα μιμηθήκαμε τόν Ἄσωτο. Θά συνεχίσουμε νά τόν μιμούμεθα; Ἤ θά συνεχίσουμε στήν καταστροφή;Ἐκεῖνος ἐπέστρεψε στόν πατέρα καί τοῦ ἔδωσε μεγάλη χαρά μέ τήν μετάνοιά του. Ἐμεῖς τί θά κάνουμε;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου