Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Σχεδιασµένη ἀπό τό 1990 ἡ ἰσλαµοποίησις; -- Πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκ κλησίας τῆς Ἑλλάδος

Μακαριώτατε  Ἅγιε Πρόεδρε, Σεβασµιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

 Ὡς Ἕλληνες πολίτες, ἀναγκαζόµαστε πλέον - ἐκ τῶν πραγµάτων- νὰ σᾶς καταθέσουµε τὴ βαθειά µας ἀνησυχία καὶ ἀναστάτωση, ὅσον ἀφορᾶ τὴν συνεχιζόµενη ροὴ λαθροµεταναστῶν-προσφύγων, στὴν φτωχοποιηµένη καὶ διαλυµένη πατρίδα µας. Μετὰ τὸ κλείσιµο καὶ ἐπισήµως ὅλων τῶν συνόρωνἑλληνοσκοπιανῶν, ἑλληνοαλβανικῶν, ἑλληνο- βουλγαρικῶνεἰς βάρος µας, ἀντιλαµβανόµαστε ὅτι κάτι πολὺ σοβαρὸ καὶ ὕποπτο παίζεται µπροστὰ στὰ µάτια µας καὶ ἐθελοτυφλοῦµε. Ἀλλὰ γιατί ἔκλεισαν τὰ σύνορα οἱ «καλοί» µας φίλοι καὶ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι; ∆ὲν σᾶς προβληµατίζει αὐτό; Μήπως γιὰ νὰ ἐγκλωβιστοῦν τελικὰ αὐτοὶ οἱ λαθροµετανάστες-πρόσφυγες καὶ νὰ παραµείνουν διὰ παντὸς ἐδῶ; Καὶ ἀφοῦ ἔκλεισαν τὰ σύνορα ὁριστικὰ πλέον, γιατί κυβέρνηση συνεχίζει καὶ δέχεται κι ἄλλους κι ἄλλους κι ἄλλους; Μὰ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν θέλουν νὰ µείνουν στὴν πατρίδα µας, γιατί σῴνει καὶ καλὰ νὰ γεµίσει πατρίδα µας λαθροµετανάστες- πρόσφυγες, ἴσως καὶ τζιχαντιστὲς καὶ τροµοκράτες, ὅπως δήλωσαν καὶ οἱ ὑπουργοὶ ἐξωτερικῶν τῶν Σκοπίων καὶ Σλοβακίας; Ἀφοῦ ἔκλεισαν τὰ σύνορα ὁριστικῶς, γιατί ἡ κυβέρνηση δὲν τοὺς ἐπιστρέφει πίσω; Μήπως παίζει τὸ ὕποπτο παιχνίδι τῶν σκοτεινῶν κέντρων ἀποφάσεων, εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνισµοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, µὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἰσλαµοποίηση τῆς Ἑλλάδος; 
Μακαριώτατε καὶ Σεβασµιώτατοι Ἀρχιερεῖς. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι πλέον µία φτωχοποιηµένη καὶ διαλυµένη οἰκονοµικῶς Χώρα καὶ µᾶς γεµίζουν µὲ λαθροµετανάστες-πρόσφυγες καὶ µάλιστα µουσουλµανικοῦ θρησκεύµατος. ∆ὲν ἀνησυχεῖτε, δὲν προβληµατίζεστε, γιατί ὅλοι αὐτοὶ ἔρχονται ἐδῶ καὶ δὲν πηγαίνουν σὲ ὁµόθρησκες καὶ πάµπλουτες χῶρες, ὅπως ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία, τὸ Κατάρ, τὸ Μπαχρέϊν ἢ τὸ Κουβέϊτ; Ἐµεῖς πιστεύουµε ἀκράδαντα πλέον, µετὰ καὶ τὸ κλείσιµο ὅλων τῶν συνόρων, πὼς συντελεῖται ἕνα ὀργανωµένο σχέδιο ἀποχριστιανοποίησης καὶ ἀφελληνισµοῦ τῆς πατρίδας µας. Τὸ σύνθηµα τὸ ἔδωσε, ὅπως γνωρίζετε πολὺ καλά, ὁ ἀλήστου µνήµης ἀνθέλληνας καὶ µισέλληνας ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ, ὁ περιβόητος Χένρι Κίσινγκερ, πρὶν ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια, λέγοντας χαρακτηριστικά, ὅτι οἱ Ἕλληνες ἐπειδὴ εἶναι ἕνας ἀτίθασος λαός, πρέπει νὰ τὸν χτυπήσουµε στὶς ρίζες του, δηλαδὴ στὴν ἱστορία του, στὴ γλώσσα του, στὴν παιδεία του καὶ τέλος στὴ θρησκεία του! Τὰ τρία πρῶτα σχεδὸν τὰ κατάφερε µὲ ἐντολοδόχους τοὺς δικούς µας κυβερνῶντες, ἐνῷ µένει τὸ χτύπηµα τῆς θρησκείας µας. Ἐπίσης θὰ θυµᾶστε προφανῶς, τί εἶχε δηλώσει στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ1990 καὶ ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργός, Τουργκοὺτ Ὀζάλ. Εἶχε δηλώσει : «∆ὲν χρειάζεται νὰ κάνουµε πόλεµο µὲ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ τὴν κατακτήσουµε. Ἁπλῶς θὰ τοὺς στείλουµε µερικὰ ἑκατοµµύρια Μουσουλµάνους»!!! Ὅλος αὐτὸς ὁ διασυρµὸς καὶ ἐξευτελισµὸς τῆς ἔνδοξης πατρίδας µας καὶ τῆς ἔνδοξης ἱστορίας µας, δὲν σᾶς συγκινεῖ, δὲν σᾶς ἀγανακτεῖ, δὲν σᾶς ἐξοργίζει; Ἡ ἐπιχειρούµενη πληθυσµιακὴ ἀλλοίωση τῆς Ἑλλάδας, δὲν σᾶς τροµάζει; Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Τσεχίας πρὶν λίγο καιρὸ τὸ εἶπε ξεκάθαρα. Αὐτὸ ποὺ γίνεται µὲ τοὺς λαθροµετανάστες-πρόσφυγες Μουσουλµάνους εἶναι µία ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΙΣΒΟΛΗ! Οἱ Εὐρωπαῖοι προστατεύουν τὴν πατρίδα τους- καὶ καλὰ κάνουν, ἔτσι πρέπει -κλείνοντας τὰ σύνορα καὶ ἐµεῖς καθόµαστε θεατὲς σὲ αὐτὸ τὸ ὀργανωµένο ἔγκληµα; Θὰ ἀφήσουµε τὴ Χώρα ἕρµαιο σὲ κάθε ἀνορθόδοξη καὶ ἐγκληµατικὴ πολιτικὴ τῶν ἀνοιχτῶν συνόρων; Αὐτὴ ἡ τακτική τῆς κυβέρνησης εἶναι ἐθνικὰ ἐπικίνδυνη καὶ ὡς ἐκ τούτου ἰσοδυναµεῖ µὲ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ καὶ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΟΣΙΑ!!! Μακαριώτατε καὶ Σεβασµιώτατοι Ἀρχιερεῖς, ζητοῦµε ἀπὸ ἐσᾶς νὰ ἀνορθώσετε τὸ ἀνάστηµά σας καὶ νὰ ὑπερασπισθεῖτε τὰ τῆς πατρίδος καὶ νὰ ἀναλάβετε τὶς εὐθύνες σας ὡς Ἕλληνες πολίτες. Χρειάζεται ἐκ µέρους σας σθεναρὴ ἀντίσταση, ὥστε νὰ ἀκολουθήσει καὶ ὁ λαός. Ἡ Χώρα βρίσκεται σχεδὸν σὲ κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης. Σᾶς ἐνθαρρύνουµε νὰ ἔρθετε σὲ ἐπαφὴ µὲ σοβαροὺς καὶ πατριῶτες συνταγµατολόγους καὶ διεθνολόγους γιὰ τὰ ἐθνικά µας δίκαια καὶ τὴν παραβίαση τῶν συνόρων µας. Τέλος, σᾶς παρακαλοῦµε ἐκτάκτως στὴν ἑπόµενη συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας νὰ συζητηθεῖ αὐτὴ ἡ παρέµβασή µας. Μετὰ βαθυτάτου σεβασµοῦ

Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ Ὀρθοδόξων Πολιτῶν ἨµαθίαςΚοινοποίηση πρὸς ὅλους τοὺς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου